Marton institute 4 man £1000 challenge

Greg Smith 31 Graeme wilson 22
Simon coupe 29 Callum Wraight 31

Greg Smith 21 Callum Wraight 31